Mám zájem o odběr novinek:

Našli jste zde informace, které jste hledali?

Ano (42 | 87%)
Ne (6 | 13%)
Prohlášení o zpracování osobních údajů na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
Prohlášení o zpracování osobních údajů, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR"):

1. Správce osobních údajů, pan Aleš Liber, OSVČ, se sídlem Za stodolou 458, Všenory, 252 31, IČ 87345714, DIČ CZ6107171631, zapsaný v Registru ŽO, vedeném MČ Praha 12, spisová značka ŽO/5190/2012, (dále jen "správce"), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního, či jiného právního vztahu se správcem,na základě poptávky služeb ze strany subjektu (např. objednávka školení, přihláška na kurz, přihláška dítěte na kroužek apod.)..

3. Zdroje osobních údajů jsou čerpány přímo od subjektů údajů.

4. Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje, sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, název školy, organizace, IČ a DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefon, e-mail).

5. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění objednávky služeb a archivnictví, vedené na základě zákona o účetnictví.

6. Zpracování osobních údajů provádí správce, prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zjm. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

7. V souladu s příslušnými právními předpisy budou osobní údaje zpracovávány a archivovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, vyplývajících ze smluvního, nebo závazkového vztahu mezi správcem a subjektem a z příslušných právních předpisů.

8. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce zpracovávat údaje, nezbytné pro plnění smlouvy, nebo objednávky, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a jejichž zpracování a archivace je nutné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, bez souhlasu subjektu.

9. V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o jeho právu na přístup k osobním údajům a na informace ohledně účelu zpracování, kategorie osobních údajů, příjemce, kterým budou zpřístupněny a plánované době archivace. Pokud subjekt údajů zjistí, nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, nebo v rozporu s GDPR, může požádat správce o vysvětlení, příp. požádat aby odstranil takto vzniklý stav, zjm. z hlediska příp. opravy, blokování nebo vymazání osobních údajů subjektu. Pokud je žádost shledána oprávněnou, provede správce nápravu stavu neprodleně.

10. Uzavřením smluvního vztahu na dodávku služeb (tedy podáním objednávky, nebo přihlášky - viz odst. 2.) subjekt vyjadřuje svůj souhlas s použitím osobních údajů subjektu za účelem výkazu plnění objednávky a to publikováním přehledů a evidencí na uzavřeném a zabezpečeném cloudovém úložišti poskytovatele, s vyhrazeným přístupem pro účastníky předmětné akce (kurzu, školení apod.), a to po dobu trvání akce.
spolehliva-firma-2015_125.png
Testament 
Malá ukázka z tvorby D.O.H.
Život je fajn 
Malá ukázka z tvorby D.O.H.
Loutkaři 
Malá ukázka z tvorby D.O.H.
Pojďme volit 
Malá ukázka z tvorby D.O.H.
V řetězech 
Malá ukázka z tvorby D.O.H.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one